Rejestracja samochodu krok po kroku 2020. Koszty, dokumenty

Rejestracja samochodu krok po kroku 2020. Koszty, dokumenty art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni …

Rejestracja samochodu krok po kroku 2020. Koszty, dokumenty Read More »